Kurz SBS - Sebron

Kurz SBS - Malacky

V našom školiacom zariadení priamo v Malackách vás pripravíme na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, po ktorej obdržíte preukaz na výkon strážnej služby.

Zabezpečujeme kvalitných lektorov na prednáškovú činnosť v oblasti bezpečnostných služieb, prvej pomoci, protipožiarnej ochrany.

Odborné prednášky v oblasti práva vykonávajú odborníci s právnickým vzdelaním.

Bezplatne poskytneme kvalitnú literatúru na odbornú prípravu pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S,P.

Pre všetkých uchádzačov kurzu poskytneme zľavu na zakúpenie akejkoľvek guľovej/brokovej zbrane v našej spoločnosti SEBRON s.r.o.

Cena kurzu SBS pre získanie preukazu typu „S“ je 198 €.

Akreditovaná spoločnosť v oblasti odbornej prípravy a poradenstva.

V prípade záujmu nás kontaktujte: