Dohodnite si stretnutie | Sebron - Váš odborník na bezpečnosť

Dohodnite si obchodné stretnutie

Kladieme veľký dôraz na osobné stretnutia s klientom, aby sme na základe priamej komunikácie vedeli dohodnúť všetky potrebné záležitosti a vypracovať cenovú ponuku každému klientovi na mieru. Preto pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné podstúpiť tieto kroky:

  Osobné stretnutie

  Je veľmi dôležitou súčasťou, na ktorej si dávame mimoriadne záležať. Každé osobné stretnutie je vopred dohodnuté a vykonáva sa vo vašich priestoroch.

  Analýza súčasného stavu

  Na základe tejto analýzy vieme ďalej navrhnúť aktivity, ktoré pomôžu klientovi v zlepšení a v predchádzaní možných rizík, ktoré môžu v budúcnosti nastať.

  Vypracovanie cenovej ponuky

  Na základe analýzy súčasného stavu vieme každému klientovi vytvoriť cenovú ponuku na mieru podľa jeho vlastných predstáv a požiadaviek.