Komplexné bezpečnostné služby | Sebron - Váš odborník na bezpečnosť

Ponuka bezpečnostných služieb

Naša spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť na základe povolenia PZ SR na prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Spoločnosť Sebron s.r.o sa vyznačuje reálnou ponukou bezpečnostných služieb v oblasti ochrany osôb a majetku. Zabezpečujeme tiež bezpečnosť na verejných podujatiach a zhromaždeniach, fyzické stráženie a monitorovanie objektov a osôb v uzavretom priestore.

Fyzická ochrana

Fyzická ochrana

Spoločnosť Sebron poskytuje aj služby fyzickej ochrany, do ktorej spadá ochrana osôb či majetku. Venujeme sa ochrane určených priestorov, majetku ale aj osôb. V rámci tejto služby sa orientujeme aj na kontrolu vstupov do objektov či kontrolu oprávneného vstupu osôb alebo motorových vozidiel do objektov. Tieto služby vykonávajú vyškolení pracovníci, ktorých úlohou je ochrániť osoby či majetok pred ich poškodením, zneužitím alebo odcudzením.
Prevoz cenín a hotovosti

Prevoz cenín a hotovosti

V rámci našich služieb poskytujeme aj diskrétny prevoz cenín a hotovosti, ku ktorému pristupujeme vysoko profesionálne. Zabezpečíme vám prepravu hotovosti či cenín aj na väčšie vzdialenosti.
postava-kufrik-2
Detektívne služby

Detektívne služby

Našim klientom ponúkame súkromné detektívne služby. Jadro našej práce je zamerané na získavanie informácií rôzneho typu. Na požiadanie klienta vieme zabezpečiť aj ďalšie činnosti podľa dohody. Obráťte sa na nás v oblastiach, ako pátranie po osobách, veciach, riešenie úniku informácií v spoločnosti, neveru či iné zaléžitosti, ktoré vás trápia.
agent
Predaj zbraní a streliva

Predaj zbraní a streliva

Súčasťou našich služieb je aj predaj zbraní či streliva. Ak ste držiteľom zbrojného preukazu alebo máte zbrojnú licenciu, kontaktujte nás a my vám pri výbere pomôžeme. Na výber máte množstvo typov zbraní a streliva od rôznych výrobcov, vďaka čomu je náš sortiment je skutočne veľký.
Recepčné služby

Recepčné služby

Poskytujeme zabezpečenie recepčných služieb v hoteloch, predajných priestoroch a administratívnych budovách. Náš recepčný tím Sebron sa vyznačuje kvalitou, ktorú zákazníci požadujú, jazykovými znalosťami a vzornou reprezetáciou klienta.
Bezpečnostné poradenstvo

Bezpečnostné poradenstvo

V našej spoločnosti sa venujeme aj poradenským službám. Našim klientom vypracujeme v rámci bezpečnostného poradenstva aj výročné správy na mieru či spracujeme bezpečnostný audit. Poradíme vám, aké bezpečnostné systémy by boli pre vás tie najvhodnejšie, vykonáme analýzu bezpečnostných rizík či návrh opatrení, ktorý následne zrealizujeme.
sebron-pes-2
Fyzická ochrana

Fyzická ochrana

Spoločnosť Sebron poskytuje aj služby fyzickej ochrany, do ktorej spadá ochrana osôb či majetku. Venujeme sa ochrane určených priestorov, majetku ale aj osôb. V rámci tejto služby sa orientujeme aj na kontrolu vstupov do objektov či kontrolu oprávneného vstupu osôb alebo motorových vozidiel do objektov. Tieto služby vykonávajú vyškolení pracovníci, ktorých úlohou je ochrániť osoby či majetok pred ich poškodením, zneužitím alebo odcudzením.
postava-kufrik-1
Prevoz cenín a hotovosti

Prevoz cenín a hotovosti

V rámci našich služieb poskytujeme aj diskrétny prevoz cenín a hotovosti, ku ktorému pristupujeme vysoko profesionálne. Zabezpečíme vám prepravu hotovosti či cenín aj na väčšie vzdialenosti.
Recepčné služby

Recepčné služby

Poskytujeme zabezpečenie recepčných služieb v hoteloch, predajných priestoroch a administratívnych budovách. Náš recepčný tím Sebron sa vyznačuje kvalitou, ktorú zákazníci požadujú, jazykovými znalosťami a vzornou reprezetáciou klienta.
Bezpečnostné poradenstvo

Bezpečnostné poradenstvo

V našej spoločnosti sa venujeme aj poradenským službám. Našim klientom vypracujeme v rámci bezpečnostného poradenstva aj výročné správy na mieru či spracujeme bezpečnostný audit. Poradíme vám, aké bezpečnostné systémy by boli pre vás tie najvhodnejšie, vykonáme analýzu bezpečnostných rizík či návrh opatrení, ktorý následne zrealizujeme.
sebron-pes

Dohodnite si obchodné stretnutie

Kladieme veľký dôraz na osobné stretnutia s klientom, aby sme na základe priamej komunikácie vedeli dohodnúť všetky potrebné záležitosti a vypracovať cenovú ponuku každému klientovi na mieru.